icon

shape
shape

Spotkanie z przedstawicielami biznesu z Republiki Mołdawii

Spotkanie z przedstawicielami biznesu z Republiki Mołdawii

W dniu 16,06,2022 prezes Fundacji ECO9QLIVE odbył spotkanie z przedstawicielami biznesu z Republiki Mołdawii.

Celem spotkania było omówienie spraw związanych z nawiązaniem współpracy oraz uruchomieniem filii Fundacji w Republice Mołdawii oraz Rumuni. Ze strony zagranicznego partnera do prowadzenia dalszych rozmów upoważniono panią Tatianę Codrean.

Translate »